จ.นราธิวาสเลือกใหม่ ผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้ง

กกต.สั่ง จ.นราธิวาส โดนเลือกตั้งสมาชิก อบจ.ใหม่ หน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน

วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สมาชิก อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.63 นั้น

ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกคำสั่ง ให้มีการออกเสียงลงคะแนน สมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ใหม่ ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบกับข้อ 202 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 โดยสั่งยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. จำนวน 46 หน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งนายก อบจ. จำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง และการเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. จำนวน 3 หน่วยเลือกตั้ง

และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว จำนวน 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพังงา จังหวัดชุมพร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดระยอง จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับจังหวัดนราธิวาส กกต.เปิดเผยว่า การนับคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสแล้ว ปรากฏว่าหน่วยเลือกตั้งที่ 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน กกต.จึงใช้อำนาจยกเลิกผลการเลือกตั้งของหน่วยดังกล่าว และสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

ส่วนผลการนับคะแนน อำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส เมื่อ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
เบอร์ 1 คือ นายยาหยา ดอเลาะ ได้คะแนน 9,831
และเบอร์ 2 คือ นายฮาเซ็ง มาหะ ได้คะแนน 6,213

ทั้ง นี้ กกต.ได้กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ.64 โดยสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th , Application Smart Vote และสายด่วน 1444

ที่มาข้อมูล White news

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *