โ ค วิ ด พรากแม่ ลูกในครรภ์ เชื่อมโยงคลัสเตอร์มัรกัสยะลา

หญิงพร้อมทารกในครรภ์ เสียชีวิตโควิด เชื่อมโยงคลัสเตอร์มัรกัสยะลา ผู้ว่านราฯเยี่ยมมอบเงินช่วยครอบครัว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในจังหวัดนราธิวาส (ระลอกเดือนเมษายน 2564) ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,612 ราย มีผู้เสียชีวิตราย 13 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นหญิงตั้งครรภ์ 7 เดือนครึ่ง ที่เสียชีวิตพร้อมทารกในครรภ์ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมีความเสียใจต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิต อายุ 33 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 134/3 หมู่ 7 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ในวันที่ (6 ก.ค. 64) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ลงพื้นที่ไปยังที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังสถานการณ์ของโรค COVID – 19 ในพื้นที่ และข้อมูลผู้เสียชีวิตรายล่าสุดจากการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยมีปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอศรีสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.รพ.ศรีสาคร เข้าร่วม

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมทั้งแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในการดูแลประชาชน โดยมารับฟังข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ขอให้มีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางให้ความช่วยเหลือตามมาตรา 41 สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข และจะมีการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป
สำหรับสถานการณ์ โรค COVID – 19 ในพื้นที่อำเภอศรีสาคร มีผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 138 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 400 ราย และมีผู้เสียชีวิต 2 ราย

ซึ่งกรณีของหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิต มีประวัติเชื่อมโยงคลัสเตอร์มัรกัสยะลา เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสาครเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีอาการปอดอักเสบ ได้ทำการ swab พบว่าติดเชื้อ COVID – 19 และในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หลังมีอาการทรุดลงจากภาวะปอดติดเชื้อ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และเสียชีวิตในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ได้ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัวและในชุมชน พร้อมทั้งให้แยกกักตัวที่บ้านแล้ว

ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 134/3 หมู่ 7 ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร เพื่อมอบเงินช่วยเหลือส่วนตัวจำนวนหนึ่งแก่ครอบครัวหญิงตั้งครรภ์ที่เสียชีวิต รวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ฯจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นราธิวาส และเงินช่วยเหลือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคมอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมทั้งพูดคุยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอีกด้วย

สวท.นราธิวาส

error: