นักศึกษายะลา เเถลงเรียกร้องกรณี มีจดหมายถึงบ้าน นามเเฝงว่า เเบมะยะรัง เเละ เเบวังรามัน

นักศึกษายะลา เเถลงเรียกร้องกรณี มีจดหมายถึงบ้าน นามเเฝง ว่า เเบมะยะรัง เเละ เเบวังรามัน