คณะวิทยาการอิสลาม ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 63

ประกาศคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการศึกษา (โครงการ วมว.) จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโรงเรียนสาธิต วิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
– วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เครื่องกล หรือ ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีคะแนนสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
– มีความรู้และทักษะด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ฟิสิกส์ การเขียนโปรแกรม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ในวันและเวลาราชการ (วันสุดท้ายปิด รับสมัครเวลา 15.00 น.) โทร. 0-7331-3930 ต่อ 1578 หรือ 088-7816376 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *