เปิดบัญชีทรัพย์สิน วันนอร์-กรุง-วิชัย หลังพ้นเก้าอี้

ป.ป.ช.เปิด บัญชีทรัพย์สิน วันนอร์-กรุง ศรีวิไล-ทวี-วิชัย” หลังพ้นตำแหน่ง สส.และ สว. ขณะเดียวกัน พบ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง มีพระเครื่องมีมูลจำนวนมาก หลายรายการ อาทิ สมเด็จวัดระฆัง หลวงพ่อทวด หลวงปู่ทิม
วันที่ 8 ธ.ค.63 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายวิชัย ทิตตภักดี กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 2.นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 3.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 และ 4.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง กรณีเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง และนางสุนีย์ สอดส่อง คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 55,985,061 บาท โดยเป็นทรัพย์สินทั้งหมด 56,038,106 บาท แบ่งเป็นของ พ.ต.อ.ทวี 31,851,929 บาท และนางสุนีย์ 24,186,176 บาท ขณะที่หนี้สินมีจำนวน 53,045 บาท ซึ่งมาจากการกู้ร่วมในธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน 19,650,000 บาท รองลงมาเป็นเงินลงทุน 6,794,586 บาท เงินฝาก 3,669,501 บาท เงินสด 1,300,000 บาท บ้าน 1 หลังในชื่อ พ.ต.อ.ทวี มูลค่า 9,000,000 บาท ย่านประเวศ ส่วนรายการทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าตั้งแต่สองแสนบาท

ที่น่าสนใจ พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า มี 53 รายการ มูลค่ารวม 14,774,617 บาท ส่วนใหญ่เป็นพระเครื่อง อาทิ สมเด็จวัดระฆังเลี่ยมทอง สมเด็จวัดเกศไชโยเลี่ยมทอง หลวงพ่อทวดเลี่ยมทอง หลวงปู่ทิมเลี่ยมทอง หลวงพ่อแช่มเลี่ยมทอง สมเด็จวัดศรีดอนมูล สมเด็จไพรีพินาศ สมเด็จวัดระฆังพิมพ์พระประธาน องค์จตุคามรามเทพ นอกจากนี้ ยังมีนาฬิกาหรูอีกหลายเรือน ปืน 3 กระบอก ชุดเครื่องประดับสตรี ทองคำแท่ง ชุดเครื่องเพชร

นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก และนางพรรณวิภา สุทินเผือก คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 25,299,737 บาท โดยเป็นทรัพย์สินทั้งหมด 26,399,558 บาท แบ่งเป็นของนายกรุงศรีวิไล 18,140,384 บาท ของนางพรรณวิภา 8,259,173 บาท และมีหนี้สิน 1,099,820 บาท ซึ่งเป็นของนางพรรณวิภา

ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน มูลค่า 15,646,662 บาท อยู่ในย่านลาดพร้าว บางกะปิ กทม. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ผู้ยื่นแจ้งว่ามีรายได้ต่อปีว่า มีรายได้จาก ส.ส. 710,665 บาท รายได้จากนักแสดง 253,728 บาท มีรายจ่ายประจำ เป็นค่าสาธารณูปโภค เดือนละ 15,000 บาท

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา และนางอัสนา วัฒนาทร คู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 44,985,766 บาท ไม่มีหนี้สิน แบ่งเป็นของนายวันมูหะมัดนอร์ 14,062,656 บาท และของนางอัสนา 30,923,109 บาท ทั้งนี้ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินมูลค่ารวม 16,645,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่ารวม 12,800,000 บาท เงินฝากมูลค่ารวม 12,209,765 บาท ยานพาหนะ มูลค่ารวม 1,655,000 บาท และทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) มูลค่ารวม 1,595,000 บาท

เครดิต mtoday

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *