ท่าอากาศ ย า น เ บ ต ง รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา

ท่าอากาศ ย า น เ บ ต ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติ
-เพศชาย
-วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิงไม่น้อยกว่า 5 ปี

2.เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 3 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

3.เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา

4.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร

สถานที่เปิดรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครได้ที่ท่าอากาศยานเบตง หรือ
ดาวโหลดแบบฟอร์มตามแนบท้ายประกาศรับสมัครฯ https://www.airports.go.th/th/content/11501/4248.html

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ท่าอากาศยานเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ระหว่างวันที่ 25 – 30 ธันวาคม 2563

ผู้ประกาศ เพจ ที่นี่ ท่าอากาศยานเบตง Betong Airport
ประกาศวันที่ 17/12/2563

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *