ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร ได้รับสิทธิ์ แต่เงินไม่เข้า

ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร จ่ายส่วนต่าง “ประกันราคายางพารา” งวด1 ได้รับสิทธิ์ แต่ตรวจสอบสถานะการโอน https://chongkho.inbaac.com/ แต่เงินยังไม่เข้า กยท.ไขข้อข้องใจ ต้องทำอย่างไร เช็กที่นี่ม้วนเดียวจบ

ความคืบหน้า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ธ.ก.ส. พร้อมจ่ายเงินตาม แก่เจ้าของ สวนยางและคนกรีดยาง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้และบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยประกันราคายางพาราแผ่นดิบ 60 บาท/กก. น้ำยางสด 57 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย 23 บาท/กก. เป้าหมายเกษตรกร 1.83 ล้านราย วงเงินกว่า 9,700 ล้านบาท ดีเดย์ โอนเงินรอบแรกไปแล้ว นั้น เมื่อเงินเข้าบัญชีของแล้วสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินที่ https://chongkho.inbaac.com/ แต่ก็ยังมีเกษตรกรกว่า 4 แสนราย ได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ได้รับเงิน เพราะอะไร

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัดเลย  แจ้งประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้  สำหรับการจ่ายเงิน ตุลาคม 63 – มีนาคม 64 รวม 6 เดือน (6ครั้ง) โดยแบ่งเป็น กลุ่มที่1.กลุ่มที่ขึ้นทะเบียน/แจ้งข้อมูลก่อน 12 สิงหาคม 2562 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ระบบจะทำการจ่ายเงินให้เลยโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนรับรองสิทธิ์เหมือนระยะที่ 1 ตรวจสอบได้ที่ https://chongkho.inbaac.com/ ส่วนท่านที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มเติมแปลง เจ้าของแปลงเสียชีวิต จะต้องผ่านขั้นตอนการรับรองสิทธิ์เหมือนระยะที่ 1 เสียก่อน เงินจะยังไม่เข้า

กลุ่มที่2. คือกลุ่มที่ขึ้นทะเบียน/แจ้งข้อมูล 12 สิงหาคม 2562 – 15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มนี้ต้อง “รอที่บ้านก่อน” ยังไม่ต้องมาติดต่อ ทางพนักงานกำลังดำเนินการดึงข้อมูลรายชื่อเพื่อนำไปตรวจสอบรับรองสิทธิ์เหมือนเช่นระยะที่ 1 อันนี้เงินก็ยังไม่เข้านะ ให้รอฟังผู้ใหญ่บ้านประกาศ

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *