ใครจำสถานที่ต่างๆ ได้บ้าง น้ำท่วมหนักเมืองยะลา

ย้อนอดีตไปเมื่อปี 2531 น้ำท่วมหนักที่เมืองยะลา
ใครจำสถานที่ต่างๆ ได้บ้าง
ที่มา : ชยา เรือนทอง

 

 

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *