ปศุสัตว์ จ.นราธิวาส รับสมัครพนักงาน เงินเดือน 13,800 บ.

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานใน สังกัดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเกษตรกรรมหรือได้รับอนุปริญญาทางเกษตรกรรมด้านสัตวบาล

2. ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

สถานที่เปิดรับสมัคร
– ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 23-30ธันวาคม 2563
ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *