งดละหมาด วันศุกร์ (ญุมอัต) ชั่วคราว

2 มัสยิด ในกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เพจเฟสบุ๊ค มัสยิดจักรพงษ์ บางลำพู กรุงเทพมหานคร – The Chakraphong Mosque in Banglampoo area
ประกาศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในตอนนี้ ทางมัสยิด จึงของด การละหมาด วันศุกร์ (ญุมอัต) ชั่วคราว
ละหมาดฟัรดู ให้เว้นระห่างตามจุดที่มัสยิดกำหนดไว้ ดังเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงใด จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ล่าสุด เฟจเฟสบุ๊ค มัสยิดนูรุ้ลยากีน – จอมทอง l Masjid Nurul Yakeen – Jomthong ประกาศ จากการประชุมปรึกษาหารือของท่านอิหม่าม คอเต็บ บิลล้าล และคณะกรรมการมัสยิดฯ ในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกใหม่นี้

เนื่องจากมัสยิดของเราอยู่ใกล้กับพื้นที่ของการแพร่ระบาด
ดังนั้น จากการลงมติในที่ประชุม ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า มัสยิดนูรุ้ลยากีน(จอมทอง) มีความจำเป็นขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ทางมัสยิดจะงดการ #ละหมาดญุมุอะฮ์(ละหมาดวันศุกร์) ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ #วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 นี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตาม มาตราการป้องกันของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอดุอาอ์ ให้เชื้อร้ายนี้ได้หมดสิ้นไปโดยเร็วด้วยเถิด

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *