เทศบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงานจ้าง 4 อัตรา

สำนักการศึกษา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ประจำปี 2564 จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนพุทธศาสนา) โรงเรียนเทศบาล 3 วิมุกตายนวิทยา จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือทางอื่นที่ ก.ท กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู

2.ผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนอิสลามศึกษา) โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือทางอื่นที่ ก.ท กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู

3.ผู้ดูแลเด็ก (ประเภทผู้มีทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอะห์มาดียะห์ จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บ. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บ. รวม 11,400 บ.

คุณสมบัติ
-เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ตำกว่า 5 ปี
โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน

สถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 7-20 มกราคม 2564 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานศึกษา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสุไหงโกลก
โทร 0-7361-2396

ผู้ประกาศ เพจ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *