จากใจมุอัลลัฟ กรณีบาบออิสมาแอล สปันญัง

จากใจผมนัสรุดดีน ทองรินทร์(อดีตมุอัลลัฟ)

ผมพิมพ์ด้วยน้ำตาครับ รู้สึกเสียใจลึกๆ
ที่มีพี่น้องเราหลายท่าน ใช้โซเชียลมีเดีย
ไปในทิศทางผิดๆ ใช้ไปในทิศทางทำลาย
อามั้ลของตัวเอง หนึ่งในนั้นคือ การฟิตนะฮ
การหุก่มคนนั้นคนนี้ โดยไม่สัมภาษณ์ไม่
ถามถึงเจ้าตัวให้ละเอียด ฟังภาษาของตน
ไม่เข้าใจ ตัดสินอะไรตามความรู้สึกและ
ความเข้าใจของตัวเองมาเป็นบรรทัดฐาน
หรือจะในรูปแบบใดก็แล้วแต่….ฯลฯ…
#ทำไมไม่ยึดมารยาทอย่างท่านนบีศ็อลฯ
ในเมื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือมารยาทมิใช่หรือ?

#ผมอดีตมุอัลลัฟครับ
ผมอยากบอกจากใจว่า ตั้งแต่ผมเกิดมา
จนถึงทุกวันนี้ ผมไม่เคยเห็นและได้เจอ
ใครที่มีมารยาทดีงามมากที่สุด ทั้งกาย
วาจาใจเท่ากับ ท่านบาบออิสมาแอล สปัน
ญัง อัลฟาฏอนี ท่านไม่เคยดูถูกผม ไม่เคย
ตัดสินผมและใครๆ ไม่เคยคิดด้านลบว่าผม
มาที่นี่เพราะแต่งงานกับผู้หญิง ทั้งที่ภาพภายนอกชัดเจนชัวร์ว่าผมมาเพื่อแต่งงาน
กับภรรยาผม(หากมองตามภาพภายนอก)
แต่จิตใจท่านสะอาด ท่านมองอย่างมีฮิกมะฮท่านเข้าใจในฮิกมะฮที่อัลลอฮส่งผมมา
เพราะท่านจิตใจบริสุทธิ์….มาชาอัลลอฮ

ด้วยความที่ผมเป็นคนรับความรู้จากใครๆ
ได้ยาก นอกจากคนๆนั้นเป็นคนที่จิตใจสะ
อาดจริง ผมถึงจะรู้สึกซึมซับความรู้นั้นๆถึง
ก้นบึ้งแห่งจิตใจ พลังแห่งความบารอกะฮ
จากความรู้ถึงข้างใน จะรู้สึกได้ถึงพลังความบารอกะฮที่มีในตัวท่าน ผมได้รับบททดสอบ
ที่หนักหน่วงสำหรับผม ท่านชี้แนะอะไร พูดสั้นๆมันก็จะเกิดความบารอกะฮเป็นไปตาม
นั้นจริงๆ มาชาอัลลอฮ ท่านคือคนที่ดีสุดใน
ยุคนี้สำหรับผม

ผมเคยบวชเป็นพระนาน ผมไปเจอท่าน
ครั้งแรก ท่านทักว่าหน้าตาเหมือนอิสลาม
เลยนะ ท่านยิ้ม ท่านไม่เคยถามแนวดูถูก
คนอื่น แม้แต่คนที่เคยผ่านความเลวความ
ชั่วแต่หากจะมีก็มีแต่ให้กำลังใจชวนหัวใจ
ให้ระลึกถึงผู้สร้างตลอด มาชาอัลลอฮ ผมสัมผัสได้ถึงหัวใจที่รักและเป็นห่วงต่ออุม
มะฮในยุคนี้จากท่าน #ท่านคือไอดอลของผมในยุคนี้

สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในยุคปัจจุบัน
คือการแข่งขันฟิตนะฮด้วยการหุก่มคนอื่น
ทางโลกโซเชี่ยล โดยเฉพาะการตัดสิน
ผู้รู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ เพราะความไม่เข้าใจ
เพราะการด้อยความรู้ เพราะการฟังไม่จบ
เพราะการมีอคติ เพราะคิดว่าความคิดของ
ตัวเองถูกกว่าคนอื่นๆ เพราะอะไรๆก็แล้วแต่
ขอให้เราหลีกเลี่ยงการหุก่มคนอื่นเถอะครับ
พี่น้อง เพราะมันอันตรายต่อเราเอง โดยเฉพาะกับผู้รู้ที่มีมารยาททั้งทางกายและใจ ผู้รู้ที่
ใกล้ชิดอัลลอฮฺ อัสตัฆฟีรุลลอฮัลอาซีม

เรามักจะเชื่อและใช้ความรู้สึกของตัวเอง
ความเข้าใจของตัวเอง หรือไปเชื่อใครคน
ใดคนหนึ่งตัดสิน แล้วพากันเชื่อเป็นพรรค
เป็นพวก นี่คืออันตรายมากครับพี่น้อง
มันสามารถทำลายอามั้ลอิบาดะฮได้ครับ
นาอูซูบิ้ลลาฮมินซาลิก

ก่อนจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียทุกครั้ง
อย่าลืมขอดุอาอ์ให้ได้ใช้ในหนทางของ
พระองค์อย่างแท้จริง จิตใจข้างในลึกๆ
ควรเจตนาให้สะอาด เพราะผู้ที่เจตนา
สะอาดจริงจะไม่สร้างฟิตนะฮด้วยการ
ตัดสินคนอื่นโดยเฉพาะ ตัดสินคนที่คอย
ทำหน้าที่สานงานต่อจากท่านนบีศ็อลฯ
ในด้านเสียหาย ทั้งที่เขาเป็นผู้รู้ระดับ
อุลามาอ์ ที่ไม่มีเวลาใช้เฟสเพื่อแก้ข่าว
เพราะเวลาของท่าน อยู่กับการคอยให้
ความช่วยเหลือผู้คนตลอด มาชาอัลลอฮ

ผมคิดว่าก่อนที่จะหุก่มใคร ฟิตนะฮใคร
ลองระงับอารมณ์ตั้งสติก่อน กลับไปคิดใคร่
ครวญและที่สำคัญ ละหมาดอิสติคอเราะฮ
อย่างต่อเนื่อง แล้วพระองค์จะชี้นำเราเอง
ว่าควรวางตัวอย่างไรให้เป็นที่พอพระทัยสำหรับอัลลอฮฺ การกล่าวหาคนใดคนหนึ่ง
ที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้น ก็เปรียบเสมือนการ
บริจาคอามั้ลที่ดีงามของตนไป

ผมจึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมคนทั่วทุกสารทิศ ต่างมาหาท่าน จากอินโดนีเซีย
จากมาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ได้ไปเข้า
หาท่าน จนท่านแทบไม่ทันที่จะต้อนรับ เพราะท่านเป็นที่รักของอัลลอฮ เราคน

เอาวามที่เคยไปหาท่านต่างยอมรับว่าท่าน
ทั้งสุขุม เยือกเย็น อ่อนโยน น่าเกรงขาม
มีพลังรัศมีแห่งความบารอกะฮจากตัวท่าน
ผมสังเกตตลอด ทุกครั้งที่ผมขอให้ท่าน
ช่วยดุอาอ์ ผมมีความรู้สึกว่า อัลลอฮตอบ
รับทุกอย่างที่ผมเคยให้ท่านช่วยดุอาอ์

อย่าไปใส่ร้าย อย่าไปกล่าวหาในสิ่งที่คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจ ….ฯลฯ….
เพราะใครที่ทำให้ผู้ที่เป็นที่รักของอัลลอฮ
เขาเสื่อมเสีย ทำให้คนอีกหลายคนเข้าใจ
ท่านไปในทางผิดๆ ขอจงระวังอัลลอฮฺอาจ
จะให้หัวใจหยาบกระด้าง นาอูซูบิ้ลลาฮิมิน
ซาลิก

ผมพิมพ์โพสต์ในเฟส ก็ได้ขออนุญาตจาก
ท่านว่าเห็นดีงามไหม ถ้าผมจะพิมพ์บท
ความให้กำลังใจเพื่อนพี่น้อง ท่านบอกว่า
ดีเลยๆมาชาอัลลอฮ และขอให้ท่านช่วย
ดุอาอ์ให้ได้พิมพ์ในสิ่งที่พระองค์พึงพอใจ
ให้ห่างไกลจากกลลวงชัยฏอน

ห่างไกลจากการฟิตนะฮคนอื่น
เพราะสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุด คือจิตใจครับ
เพราะหากแม้นสวยงามภาคอามั้ลอิบาดะฮ
ดูเคร่งศาสนามากเพียงใด ไม่เท่ากับจิตใจ
ที่บริสุทธิ์ หนึ่งในคุณลักษณะที่ชัดเจนของ

ผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์คือ การไม่คาดเดา,ไม่สร้างฟิตนะฮให้กับคนอื่น แต่จะใช้เวลาในการตรวจเช็คหาความบกพร่องของจิตใจตน เพราะ
อามั้ลอิบาดะฮที่จะให้เกิดอิคลาส ต้องเกิด
จากจิตใจที่สะอาด อินชาอัลลอฮ
พี่น้องท่านใดที่เคยเข้าหาท่าน คงไม่ต้อง
ถามว่ารู้สึกดีเพียงใด รู้สึกมีพลัง รู้สึกรัก
ท่านนะบีศ็อลฯ รู้สึกมีกำลังใจ รู้สึกใกล้
ชิดอัลลอฮมากขึ้น….ฯลฯ….

สิ่งที่ผมได้จากบาบอ คือ ท่านได้บอกว่า
ควรขอดุอาอ์เสมอให้ได้อยู่ในหนทางที่ถูก
ต้องเที่ยงตรงแท้จริง และเพิ่มพูนอยู่เสมอ
ขอดุอาอ์ให้ได้รับความรู้จากผู้รู้ที่มีจิตใจ
บริสุทธิ์ สองดุอาอ์นี้ที่ได้รู้มาจากท่าน ที่
ผมไม่เคยลืม ผมเข้าใจครับ ความรู้ที่ได้รับ
จากท่านคำแนะนำสั้นๆจากท่านมันกินใจ
มันลึกซึ้งอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ แต่สัมผัส
ได้ถึงพลังความบารอกะฮในความรู้จากท่าน
มันจะส่งผลถึงจิตใจให้มีความอ่อนโยน
คิดดีต่อเพื่อนมนุษย์ คิดดีต่ออัลลอฮ

#อย่าลืมครับ อามั้ลอิบาดะฮที่มีความอิคลาส
กับจิตใจที่สะอาดเป็นของคู่กันครับพี่น้อง
โอ้อัลลอฮขอพระองค์ได้โปรดคุ้มครองท่าน
บาบออิสมาแอล สปันญังอัลฟาฏอนี และบาบอท่านอื่นๆด้วยการให้พวกท่านเหล่านั้นมีสุขภาพที่ดี ได้ให้ความรู้ที่ถูกต้องเที่ยงตรงแท้จริงแก่ประชาชาติยุคสุดท้ายในดินแดน
มลายูนานๆด้วยเทอญ อามีนยาร็อบบัลอาละมีน

#ท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลฯกล่าวว่า
“แท้จริงอัลลอฮฺทรงตรัสว่า ผู้ใดเป็นศัตรูกับผู้ที่เป็นที่รักของข้า แน่นอนข้าก็จะประกาศทำสงครามกับเขา”
รายงานโดย บูคอรี

“มุมินผู้มีศรัทธาอันสมบูรณ์ คือผู้ที่มีมารยาท(อัคลาก)ดีงามที่สุดในหมู่พวกเจ้า”
รายงานโดย อะหมัด

“บุคคลใดปกป้องศักดิ์ศรีพี่น้องมุสลิมมิให้ใครมาล่วงเกิน การกระทำนั้นจะปิดกั้นเขาจากไฟนรก”
รายงานโดย บัยฮะกี

“ผู้ใดวิพากษ์วิจารณ์ในเกียรติของมนุษย์(นินทาซึ่งเป็นบาปใหญ่)ในวันกิยามะฮ เขาจะถูกลงโทษให้มีเล็บทำมาจากทองแดง ข่วนหน้าและอกของตัวเอง”
รายงานโดย อบูดาวูด


เครดิต นัสรุดดีน ทองรินทร์

โพสดังกล่าว

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *