TRUE ยะลา รับสมัครพนักงาน เงินเดือน 15,000 บ.

ทรูยะลา เปิดรับสมัคร Account Executive 7-11 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. Account Executive 7-11 1 อัตรา
เงินเดือน : 15,000 บาท

ปฏิบัติงาน : จังหวัดยะลา
สวัสดิการ : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-อายุ 28 – 35 ปี
-ประสบการณ์ด้านการขาย บริหารช่องทางการขาย 2 ปีขึ้นไป
-สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
-สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ลักษณะงาน
-วางแผน วิเคราะห์ และดำเนินการด้านการขาย การตลาด และการขยายช่องการการขาย รวมถึง กำหนดพื้นที่ จุดขาย
และเป้าหมายในการขายให้กับทีมขาย
-ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายและสนับสนุนช่วยเหลือแก่ทีมขาย และ Shop in Shop
ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
-บริหารจัดการ ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหา ให้กับทีมขาย
และ Shop in Shop ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
-วิเคราะห์ และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา มายัง Manager เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

สถานที่รับสมัคร
สนใจสมัครงานสแกน QR Code หรือคลิกเพื่อลงทะเบียน
https://forms.gle/xLNMpwf89ZGaMRGi8

ผู้ประกาศ เพจ ทรู ยะลา
ประกาศวันที่ 25/12/2563

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *