คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงาน เงินเดือน 15,000 บ.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์
-มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้
-มีความสามารถในการเป็นพิธีกร

สถานที่เปิดรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2564 ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทร 0 7331 3928 – 50 ต่อ 1925, 0 7333 1303

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *