ร.พ รามัน รับสมัครพนักงาน เงินเดือน 15,200 บ.

โรงพยาบาลรามัน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักกิจกรรมบาบัด 1 อัตรา
เงินเดือน 15,200 บาท

คุณสมบัติ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาติ
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
-ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาติ
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และได้รับใบอนุญาติ
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

สถานที่เปิดรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่) โรงพยาบาลรามัน ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 4 – 15 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *