ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม 64 จังหวัดยะลา 1,054 อัตรา

ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม 2564 จังหวัดยะลา 1,054 อัตรา สมัครด้วยตนเอง

เอกสารการสมัครงาน
– รูปถ่ายหน้าตรง
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)
– หนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี)

สนใจฝากประวัติหางานทำ มาที่สำนักงานจัดหางาน
-สนใจสมัครงาน สามารถไปสมัครตามที่อยู่ในใบตำแหน่งงานว่าง หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน 073-362614 หรือ ลงทะเบียนหางานผ่านศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ทางเว็บไซต์

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *