วอน ผู้เกี่ยวข้อง ล้มรถไม่รู้กีคันแล้ว

เฟสบุคส่วนตัว Cinta Satuhati ได้โพสต์ข้อความและภาพ วอน ให้ช้วยมาสร้างถนน โดยได้โพสต์ดังนี้

“วอน.ผู้ว่าจังหวัดปัตตานี.นายอำเภอและปลัดอำเภอ.นายก.อบต.ผู้ใหญ่บ้าน.กำนัน.ทีเกี่ยวข้องมาดูแลถนนสายนีด้วยความทีเคราพทีนับถือ.จะต้องให้เด็กนักเรียน.นักศึกษา.และผู้สูงวัย.คนทีตั้งครรล์ล้มรถไม่รู้กีคันแล้ว

วอนช่วยมาทำถนนลาดยาง ณ หมู่บ้านปาแดแซแงะด้วย หมู่1 ต.เขาตูม.อ.ยะรัง. จ.ปัตตานี.นี้ด้วย #อย่าไห้มีการไปประท้วงถึงทีนะคะ#”

โพสต์ดังกล่าว

ชมคลิป

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *