จุฬาฯประกาศ งดละหมาดวันศุกร์ จัดงานทุกชนิด มัสยิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด

สำนักจุฬาราชมนตรี ออกคำสั่งให้มัสยิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด งดละหมาดวันศุกร์ งดกิจกรรมทางศาสนาทุกรูปแบบเพื่อป้องกันโรคระบาด ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หารือผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดมาตรการป้องกัน มัสยิดหารือฝ่ายปกครองในพื้นที่

วันที่ 5 มกราคม สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่าด้วยการละหมาดวันศุกร์ กำหนดให้1.มัสยิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้งดการละหมาดวันศุกร์(ญุมอะต์)ที่มัสยิด
2.มัสยิดในพื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ประสานหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับสถาณการณ์การแพร่ระบาด สำหรับมัสยิดที่อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้อิหม่ามประจำมัสยิดหารือกับฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อการบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
3.ขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรม การรวมตัวเป็นกลุ่ม ได้แก่ การออกดะวะห์ หรือตับลีฆ การจัดงานกุศลของมัสยิด มูลนิธิ สมาคม ชมรม งานบรรยายศาสนธรรมประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน การเรียตการสอนศาสนาภาคบังคับ การเรียนการสอนประจำมัสยิด โดยให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตนให้ทบทวนบทเรียนภายในบ้าน

จนกว่าสถาณการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศบค.) ได้กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือ สมุทรสาคร และพื้นที่รอบๆ รวมทั้งประกาศ 5 จังหวัดล็อคดาวน์ ประกอบด้วย สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง ตราด จันทบุรี

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *