ชลประทานปัตตานี เตือนภัยแม่น้ำสายบุรี

โครงการชลประทานปัตตานี ขอแจ้งเตือนภัยแม่น้ำสายบุรี

ฉบับที่ 1 ตามที่ได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี ตั้งแต่วันที่ 5-6 มกราคม 2564 ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อำเภอสุคิริน 290.6 มิลลิเมตร อำเภอจะแนะ 0.0 มิลลิเมตร อำเภอศรีสาคร 325.8 มิลลิเมตร อำเภอรือเสาะ 265.6 มิลลิเมตร อำเภอบาเจาะ 75.6 มิลลิเมตร จังหวัดปัตตานี อำเภอกะพ้อ 0.2 มิลลิเมตร อำเภอทุ่งยางแดง 86.6 มิลลิเมตร อำเภอไม้แก่น 31.0 มิลลิเมตรและอำเภอสายบุรี 32.6 มิลลิเมตร ปริมาณฝนดังกล่าวทำให้เกิดน้ำท่าสะสมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรีประกอบกับปริมาณน้ำของพื้นที่ต้นน้ำสายบุรี จังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ด้านท้ายของอำเภอรามันในพื้นที่จังหวัดยะลา มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น และระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ เวลา 09.00 น. ระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรี สถานี X 272 บ้านลาคอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ระดับน้ำ + 2.375 ม.(รทก.) เพิ่มขึ้นชั่วโมงละ 5 – 10 เซนติเมตร (ระดับตลิ่ง + 3.600 ม.(รทก.)) ปัจจุบันระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 1.225 เมตร ซึ่งคาดว่าแนวโน้มสถานการณ์หากยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง ในบริเวณริมแม่น้ำสายบุรี ในเขตพื้นที่ ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง ตำบลตะโละดือรามัน ตำบลปล่องหอย ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ ชุมชนบ้านตะพาบน ชุมชนตะพาม่วง ชุมชนบางตาหยาด ชุมชนลาเมาะทะเล ชุมชนลาเมาะบก ตำบลตะลุบัน หมูที่ 1,6 ตำบลกะดุนง หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 ตำบลมะนังดาลำ หมู่ที่ 4,5 ตำบลตะบิ้ง หมูที่ 3,7 ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

โครงการชลประทานปัตตานี จึงขอให้จังหวัดปัตตานี แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำสายบุรี และพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมและระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โครงการชลประทานปัตตานี สชป.17

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *