เปิดราชชื่อผู้โดยสาร ขึ้นรถไฟ โปรดรายงานตัว

ผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงอยู่พื้นที่ไหนติดต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนั้นๆ

เคสเดินทางมาจากสมุทรสาครนั่งรถเร็วขบวน171 กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก ออกจากกรุงเทพวันที่8 ม.ค.64 โดยลงที่สถานีรถไฟรือเสาะ วันที่ 9 ม.ค.64 และกักตัวที่รือเสาะ…ผลยืนยันติดเชื้อโควิด-19…ดังนั้นผู้ที่ขึ้นรถไฟในวันและขบวนดังกล่าว ชั้น3 คันที่6(ทุกคน) รีบไปรายงานตัวเพื่อติดตามอาการกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอใกล้บ้านนะคะ

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *