คุก 2 ปี อดีต ผอ.ในจังหวัดนราธิวาส

ศาลฎีกาพิพากษากลับอุทธรณ์! สั่งจำคุก 2 ปี ‘สุนิตย์ ธรรมประพัทธ์’ อดีต ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ใช้อำนาจโดยมิชอบสั่งแก้ไขบันทึกการประชุม กล่าวหารอง ผอ.ว่าหมิ่นประมาท นำเรื่องไปแจ้งความเท็จต่อ ตร.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่คำพิพากษาของศาลฎีกา คดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด นายสุนิตย์ ธรรมประพัทธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

โดยถูกกล่าวหาว่า ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ สั่งการให้มีการแก้ไขรายงานประชุม เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองดิจิตอลลอจิกแบบเมนบอร์ดฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2559 ไม่ตรงกับความจริง แล้วใช้รายงานการประชุมเท็จดังกล่าวเป็นพยานหลักฐานในการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ให้ดำเนินคดีแก่นายเรืองเดช ตันติวุฒิพงศ์ รอง ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ชุดทดลองดิจิตอลลอจิกแบบเมนบอร์ดฯดังกล่าว พร้อมส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องแก่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9

ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ลงโทษจำคุกนายสานิตย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ว่า การกระทำของนายสุนิตย์ เป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักสุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 ปี และไม่มีเหตุให้รอการลงโทษ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คดีดังกล่าว ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 มีคำพิพากษาว่า นายสุนิตย์ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 ว่า การกระทำของนายสุนิตย์ เป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม พ.ร.บ.ป.ป.ช. มาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักสุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 2 ปี ต่อมาจำเลยยื่นอุทธรณ์ โดยศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกฟ้อง ต่อมาพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 9 โจทก์ยื่นฎีกา

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *