ข่าวดี ของผู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือ “เราชนะ” รับเงิน 3,500 บาท

ข่าวดีของผู้ไม่มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

#เพื่อรับสิทธิ “#เราชนะ” รับเงิน 3,500 บาท 2 เดือนรวม 7,000 บาท

สาระสำคัญ:กลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนั้น ทางกระทรวงการคลังได้ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินของรัฐและกระทรวงมหาดไทย ในการเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการลงทะเบียน
โดยประชาชนในกลุ่มนี้สามารถเข้าไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่สถาบันการเงินของรัฐทุกสถาบัน และทุกสาขา ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ส่วนรูปแบบการรับเงินและการใช้จ่ายของกลุ่มนี้ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา

โพสต์ดังกล่าว

 

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *