วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ 5 ก.พ. 64 รับเงินเยียวยา 7,000 บ.

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ รับสิทธิเงินเยียวยาไม่เกิน 7,000 บาท

พร้อมเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์โครงการเราชนะแล้ว 5 กุมภาพันธ์ เริ่มกดปุ่มได้ 6.00 น. โดยคนที่กดปุ่มจะต้องเป็นกลุ่มที่ 2 คือผู้ที่ใช้แอปเป๋าตังอยู่ก่อนแล้ว (กดยืนยันสิทธิโครงการต่างๆก่อนวันที่ 27 ม.ค. 64)

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ
1.เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2.กดปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์“
3.กดตรวจสอบ 5 ก.พ. เวลา 6.00 น.
4.ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน
5.รอหน้าจอแสดงผล

*หากไม่ผ่านโครงการเราชนะ จะมีเหตุผลแจ้งว่าไม่ผ่านเพราะอะไร เช่น ท่านไม่ผ่านเกณฑ์เพราะเป็นผุ้ประกันตนในมาตรา 33 เป็นต้น

รอกดยืนยันสิทธิอีกครั้งในแอปเป๋าตัง 18 ก.พ.

กลุ่มที่มีสิทธิ์โครงการเราชนะ
1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2.กลุ่มผู้ใช้แอปเป๋าตังในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน
3.กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ใน 2 กลุ่มแรก
4.กลุ่มที่ไม่มีมือถือเพื่อลงทะเบียน

สำหรับท่านที่ไม่ผ่าน อาจจะไม่เข้าเกณฑ์พิจารณาดังนี้
1.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
3.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
5.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

ตารางรับเงินเราชนะ
กลุ่มผู้ที่ได้สิทธิ์คนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน (ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ภายใน 27 มกราคม 64) จะสามารถรับสิทธิ์เราชนะได้ โดยคลังจะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองซึ่งจะตรวจสอบสิทธิ์เราชนะของตัวเองได้วันที่ 5 ก.พ. และเริ่มกดรับสิทธิเราชนะได้ วันที่ 18 ก.พ. 2564

5 ก.พ.  ตรวจสอบสิทธิเราชนะ
18 ก.พ.  กดรับสิทธิเราชนะในแอปเป๋าตัง
18 ก.พ.  ได้รับวงเงิน 2,000 บาท
25 ก.พ. ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
4 มี.ค.  ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
11 มี.ค.   ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
18 มี.ค.  ได้รับวงเงิน 1,000 บาท
25 มี.ค.  ได้รับวงเงิน 1,000 บาท

สรุปเงินเราชนะจะเข้าแอปเป๋าตังทุกๆอาทิตย์ (ทุกวันพฤหัสบดี) รวมแล้วจะได้รับ 7,000 บาท หรือหากมีคนถามว่า ผู้ใช้แอปเป๋าตังที่จะเข้าโครงการเราชนะรับเงินทางไหน ตอบง่าย ๆ คือทุก ๆ วันพฤหัสบดี ครับ

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

กลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บ www.เราชนะ.com รับสิทธิ์อย่างไร

กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิ์อย่างไร

กลุ่มผู้มีแอป เป๋าตัง รับสิทธิ์อย่างไร

3 ช่องทางในการได้รับสิทธิ เราชนะ

ที่มา – 18pee

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *