พบแล้วร่างหนุ่มนราฯ จมน้ำทะเลหาย ที่ปัตตานี

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2564 ภารกิจการค้นหาคนจมน้ำทะเลสูญหาย 1 คน คือนายมูเซ็น สาเมาะดามัน ภูมิลำเนา อยู่บ้านเลขที่ 17/2 ม.1 ต.ริโก อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส อายุ 23 ปี สาเหตุ เกิดจากการแล่นเรือแคนนูออกไปในทะเลพร้อมกับเพื่อน 1 คน คลื่นแรง ทำให้เรือล่ม นายมูเซ็นฯ จมน้ำทะเลสูญหาย ส่วนเพื่อนรอดชีวิต ณ บริเวณทะเลอ่าวไทย พื้นที่ ม.4 ต.แหลมโพธิ์ ( รีสอร์ทเดอฟอเรส)

ตอนกลางวัน นักดำน้ำจาก ทม.ปัตตานี มาช่วยทำการค้นหา โดยได้ทำการประดาน้ำแล้ว แต่เจออุปสรรคคลื่นแรง น้ำขุ่น – มีเรือเจ็ตสกี สนับสนุนช่วยเหลือการค้นหา – เวลา 16.00 น. ชาวประมงพื้นบ้าน บ้านดาโต๊ะ ต.แหลมโพธิ์ช่วยกันค้นหาผู้จมน้ำทะเลสูญหาย โดยใช้อวนดักปลากระเบนวางรอบๆบริเวณที่ผู้ประสบเหตุจมน้ำ

เวลาใกล้มืดค่ำ ยกเลิกภารกิจค้นหาทางเรือ
ภารกิจการค้นหาผู้จมน้ำที่หาดดาโต๊ะ มาจนเวลาค่ำ ปรากฏว่ายังไม่พบผู้จมน้ำ จึงมีการนัดประชุมกำนัน ผญบ.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯลฯต.แหลมโพธิ์ โดยมีปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง, ปลัดกลุ่มงานความมั่นคง,ปลัดรับผิดชอบตำบลแหลมโพธิ์ ฯลฯ ร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมและวางแผนลาดตะเวนค้นหาผู้จมน้ำสูญหายตามริมชายหาดในเวลาคืนนี้

วันที่ 7 มี.ค. 64 เวลาช่วงค่ำ ปลัดอำเภอยะหริ่ง,สมาชิก อส.อ.ยะหริ่ง, กำนัน ผญบ.ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ต.แหลมโพธิ์ ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน

ริมชายหาดเพื่อค้นหาผู้สูญหาย โดยได้แบ่งโซนลาดตระเวนตั้งแต่บริเวณรีสอร์ทฟอเรส ไปจนถึงหาดบูดี ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง

ผลความคืบหน้าเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 64 ผลปรากฎว่า ได้พบร่างผู้เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุที่จุดจมน้ำ เนื่องจากศพลอย 45 องศา ขึ้นจากน้ำผิว ทำให้ได้พบร่าง

#ขอแสดงความเสียใจกับญาติด้วยครับ
#ทีมงานดำน้ำและผิวน้ำ_เฉพาะกิจยะลา
ข้อมูลจากเฟส ที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

 

 

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *