เปิดทรัพย์สิน “ทวี-วันนอร์” สองผู้ก่อร่างสร้างพรรคประชาชาติ

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินสองแกนนำคนสำคัญของพรรคประชาชาติ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” หัวหน้าพรรค แจงมีทรัพย์สิน 44.9 ล้านบาท ขณะที่ “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” เลขาธิการพรรค ไม่น้อยหน้า มี 55 ล้าน

ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ ว่าที่นายก อบจ.ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว ประกอบด้วย นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ.ปัตตานี นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา และ นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน ว่าที่นายก อบจ.นราธิวาส

ขณะเดียวกันทาง ป.ป.ช.ได้มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งรอบนี้มีชื่อของ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติด้วย โดย นายวันมูหะมัดนอร์ ได้ลาออกจากการเป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติ เพื่อเปิดทางให้ พ.ต.อ.ทวี ได้เลื่อนลำดับขึ้นไปเป็น ส.ส.แทน

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 63 โดยแจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 14,062,656.47 บาท แยกเป็นเงินฝาก 1,417,656.47 เป็นที่ดิน 8,995,000 บาท โรงเรีอนและสิ่งปลูกสร้าง 1,200,000 บาท ยานพาหนะ 1,650,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 800,000 บาท ไม่มีหนี้สิน

ส่วนรายได้ต่อปี (โดยประมาณ) รวม 967,730.32 บาท แยกเป็นเงินเบี้ยเลี้ยงชีพ ส.ส.รัฐสภา 102,167.74 บาท เงินเดือน ส.ส. 820,562.58 บาท ดอกเบี้ยธนาคารโดยประมาณ 45,000 บาท ส่วนรายจ่ายรวม 370,000 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 350,000 บาท เงินบริจาค 20,000 บาท

ขณะที่ นางอัสนา วัฒนาทร คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 30,923,109.96 บาท แยกเป็นเงินฝาก 10,873,109.96 บาท ที่ดิน 7,650,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 11,600,000 บาท ยานพาหนะ 5,000 บาท ทรัพย์สินอื่นๆ 795,00 บาท ไม่มีหนี้สิน

ส่วนรายได้รวม 3,160,000 บาท แยกเป็นค่าเช่าบ้าน 260,000 บาท ขายทองคำ 1,200,000 บาท ขายห้องชุด 1,450,000 บาท ดอกเบี้ยธนาคารโดยประมาณ 120,000 บาท รายจ่ายรวม 1,515,000 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 600,000 บาท ค่าการศึกษาบุตรหลาน 900,000 บาท เงินบริจาค 15,000 บาท

สรุปนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา และนางอัสนา วัฒนาทร คู่สมรสมีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 44,985,766.43 บาท โดยทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินฝาก ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะแล้ว ยังได้แจ้งเอาไว้เป็นแหวน 8 วง นาฬิกา 5 เรือน สร้อยข้อมือ 2 เส้น สร้อยคอและต่างหู 1 ชุด อาวุธปืน 2 กระบอก โดยทรัพย์สินทั้งหมดได้มาก่อนปี 2559

ด้าน พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 18 ก.ย.63 โดยแจ้งมีทรัพย์สินรวม 31,851,929.68 บาท แยกเป็นเงินสด 800,000 บาท เงินฝาก 1,056,808.05 เงินลงทุน 1,231,121.63 ที่ดิน 7,500,000 บาท โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง 9,000,000 บาท ยานพาหนะ 700,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 11,564,000 บาท ส่วนรายการหนี้สินมี 53,045.15 บาท เป็นเงินกู้ ธ.อ.ส.ร่วมกับคู่สมรส

รายได้ต่อปี (โดยประมาณ) รวม 1,847,212 บาท แยกเป็นเงินเดือนและเงินค่าตอบแทน 755,712 บาท ค่าที่ปรึกษา เบี้ยประชุม 41,500 บาท เงินส่วนปันผลธุรกิจทางการเกษตร 50,000 บาท เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันชีวิต 1,000,000 บาท

รายจ่ายรวม 756,218.15 บาท แยกเป็น ค่าผ่อนบ้าน 53,045.15 บาท ค่าเบี้ยประกัน 103,173 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 500,000 บาท และค่าดูแลบุพการี 100,000 บาท

ขณะที่ นางสุนีย์ สอดส่อง คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 24,186,176.74 บาท แยกเป็นเงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 2,612,693.76 บาท เงินลงทุน 5,563,465.98 บาท ที่ดิน 12,150,000 บาท ยานพาหนะ 150,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 3,210,017 บาท หนึ้สินเป็นเงินกู้ร่วม ธ.อ.ส.

ส่วนรายได้รวม 982,995.50 บาท แยกเป็นค่าที่ปรึกษา เบี้ยประชุม 692,995.50 บาท เงินส่วนปันผลทางธุรกิจการเกษตร 300,000 บาท รายจ่ายรวม 719,225 บาท แยกเป็นเบี้ยประกัน 119,225 บาท ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภค 300,000 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนตัว 300,000 บาท

สรุปแล้ว พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง และนางสุนีย์ สอดส่อง คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 56,038,106.42 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 53,045.15 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 55,985,061.27 บาท

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สินของ พ.ต.อ.ทวี และคู่สมรส แต่ละประเภทมีดังนี้ บัญชีเงินฝากที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ 8 บัญชี, เงินลงทุนหลักทรัพย์และพันธบัตร 8 รายการ, โฉนดที่ดิน 6 แห่ง, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 แห่ง, ยานพาหนะ 2 คัน, ทรัพย์สินอื่นๆ อีก 53 รายการ แยกเป็นพระเครื่อง 29 รายการ, นาฬิกา 7 รายการ, สร้อยและแหวนทองคำ 14 รายการ และอาวุธปืน 3 รายการ

ขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจาก ทีมข่าวIsranews

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *