กองปราบ ฮึ่ม เตื อ นโกง’เราชนะ’ห้ า มโอนเป็นเงินสด

ชาวเน็ตโผล่แฉ ร้านค้าเปิดให้แลกเงินต่อแถวยาวเหยียด แม้โดนหักเปอร์เซ็นต์

 

เพจ กองปราบปราม ออกมาเตือนประชาชนที่ได้รับสิทธิในโครงการ ‘เร าช นะ’ ความว่าเตือนภัยเราชนะ โครงการ “เราชนะ”

เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาช น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ CV ซึ่งโครงการนี้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากโครงการ

จำนวน 31.1 ล้าน คนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ เป็นระยะเวลา 2 เดือน

สำหรับ ม.ค.-ก.พ. 2564 รวมเป็นเงินทั้งหมด 7,000 บ าท

ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ทำให้สิทธิที่ท่านได้รับจากโครงการนั้นเป็นสิทธิ์จำเพาะบุคคล

ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนหรือมอบให้กับผู้อื่นได้ เช่นเดียวกับโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

ทางกองปราบปราม จึงขอประชาสัมพันธ์ว่า สิทธิ์ตามโครงการ “เราชนะ” นั้น ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

ทั้งนี้ผู้ที่รับซื้อสิทธิ์ และผู้ที่ขายสิทธิ์ อาจมีความผิดฐาน “ฉ้อโกง” และหากเป็นการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ อีกด้วย

ทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ มีผู้เข้ามาแจ้งเบาะแสว่าในพื้นที่ใดมีการเปิดให้แลกเป็นเงินสดด้วย

ที่มา .workpoinltv

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *