ลิ่นยักษ์ หนัก 38 กิโล

มีการค้นพบ ลิ่นยักษ์ Giant Pangolin
Smutsia gigantea (Illiger, 1815)
ที่ใหญ่ทำลายสถิติโลกที่เคยมีมา
ด้วยความยาว ๑.๗๒ เมตร และน้ำหนัก ๓๘ กิโลกรัม ในป่าฝนเขตร้อนของประเทศกาบอง และตอนนี้ได้ถูกปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติแล้ว

Cr: พันศาสตร์ พันภาษา

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *