นักศึกษายะลา เเถลงเรียกร้องกรณี มีจดหมายถึงบ้าน นามเเฝงว่า เเบมะยะรัง เเละ เเบวังรามัน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

ทางนักศึกษามหาลัยราชฏัภยะลาได้ออกมาอ่านเเถลงการเรียกร้องกรณี นักศึกษาถูกส่งจดหมายไปยังผู้ปกครองโดยผู้ใช่นามเเฝง ว่า เเบมะยะรัง เเละ เเบวังรามัน
เนื่องด้วย เมื่อเดือน ธันวาคม ที่ผ่านมาทางตัวเเทนนักศึกษาได้ออกมาเรียกร้องเเล้วเเละขอให้ทางมหาลัย ออกมาตรการเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อศึกษาเเต่ทั้งนี้ ผ่านมาสองเดือน ทางมหาลัยได้ออกมาตรการเเต่มาตรการการดังกล่าวยังไม่เป็นรูปธรรมพอ เเละยังคงสร้างความกังวนต่อนักศึกษา ทั้งนี้ทางตัวเเทนนักศึกษา ได้ออกมาเเถลงการเพื่อให้มหาลัยได้ออมาตรการ ให้เป็นรูปธรรมอย่างที่สุดเพื่อให้เกิดความสบายต่อนักศึกษาเเละครอบครัว โดยมีเนื้อหาในเเถลงการดังนี้

เนื่องด้วยเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ มีจดหมายคุกคามครอบครัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากผู้ไม่หวังดี ที่ใช้นามแฝงว่าแบมะ ยะรัง และแบวัง รามัน ส่งจดหมายไปยังผู้ปกครองของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหลายราย โดยไม่มีการระบุที่อยู่ของผู้ส่ง ซึ่งภายในจดหมายมีรายละเอียดที่แสดงข้อความอันเป็นเท็จและได้กล่าวหาองค์กรขับเคลื่อนกิจกรรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่า ได้มีการปลุกระดมให้มีความเกลียดชังภาครัฐและเจ้าหน้าที่ จึงทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลต่อจดหมายฉบับดั่งกล่าวเป็นอย่างมาก

ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. กองพัฒนานักศึกษาได้จัดการประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นที่มีการคุกคามนักศึกษา(จดหมาย) และได้เชิญผู้นำนักศึกษาทุกองค์กรเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้

1.ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์สำหรับนักศึกษาที่โดนคุกคามและประเด็นอื่น ๆ
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะออกประกาศหนังสือลงนาม เพื่อแสดงถึงการไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผู้ไม่หวังดี ที่ใช่นามแฝง แบมะ ยะรัง และ แบวัง รามัน และเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจไปยังนักศึกษาที่ได้รับจดหมาย โดยมาตราการดั่งกล่าวยังไม่เห็นถึงความคืบหน้า

เพื่อให้การดำเนินเป็นไปอย่างรูปธรรม ทางตัวแทนนักศึกษา จึงขอเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดังนี้
1.ให้ผู้บริหารมหารวิทยาลัยเเสดงความคืบงานในการติดตามงานการคุกคามนักศึกษา
2.ให้ผู้บริหารออกหนังสือ มาตราการการเเก้ไขปัญหาการโดนคุมคามของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *