อุทาหรณ์อากาศร้อนลูกหลานชวนกันไปเล่นน้ำ

ฝากไว้เป็นคลอง ฝากเตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิด


น้ำดูดเข้าท่อปล่อยน้ำ เสียชีวิต

เหตุเกิด ต.ยางสว่าง อ.รัตบุรี จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *