เผยรายชื่อผู้ที่โดยสารรถเร็ว ขบวน 171 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นขบวนที่ พบผู้ ติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด

รายชื่อผู้ที่โดยสารรถเร็ว ขบวน171 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก วันที่12 มี.ค.64 ซึ่งเป็นขบวนที่ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ขอให้บุคคลกลุ่มเสี่ยง รีบไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอใกล้บ้านนะคะ


#รายละเอียดเพิ่มเติม
#ด่วนที่สุด ขบวนวันที่12มี.ค.64
บุคคลมีประวัติเสี่ยงสูงนั่งรถไฟรถเร็วขบวน171 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก วันที่12มี.ค.64 คันที่14 ชั้น2 รายงานตัวด่วน
นายมะยุรี เจ๊ะโซะ สาธารณสุขอำเภอสุไหงโก-ลก ระบุ ได้รับแจ้งว่าพบเคสผู้ป่วยโควิด-19 เป็นผู้หญิง เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ มีประวัติเสี่ยงตลาดบางแค เดินทางโดยรถไฟ รถเร็วขบวน171 กรุงเทพฯ-สุไหงโก-ลก วันที่ 12มี.ค.64 คันที่14 ชั้น2 ปรับอากาศ(ไม่มีการระบุสถานีปลายทางของผู้ป่วย) มีรายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่มาลงนราธิวาส จำนวน 8 ราย
ดังนั้น ผู้มีรายชื่อ ดังนี้

นางสาวโนรฮาฟิซา สะมะแอ
นางสาวสุไวบะห์ คือเระ
นายมูฮัมหมัดซายิด ปาติง

นายกฤษฎากร โต๊ะโซ๊ะ
นายอิศรา ประโพธิ์
นายซาอาบูดิน หะยีแวสอเยา
นางสาวเดียนา บาเกาะ
นายอาทิตย์ วงศ์ว่องตระกูล

ขอให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอในท้องที่ที่ตนพักอาศัยทันที เพื่อเข้ากักตัวและเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 18 มี.ค.64 ส่วนผู้โดยสารในขบวนและคันดังกล่าวที่ลงสถานีในพื้นที่จังหวัดอื่นๆขอให้เข้ารายงานตัว ณ สำนักงานสาธารณสุขใกล้บ้านทันที

สำหรับผู้ที่เดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวังมายัง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ยังจำเป็นต้องเข้ารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อรับการตรวจคัดกรองและพิจารณากักตัวที่ศูนย์กักกัน หรือกักตัวที่บ้านหรือสังเกตอาการ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเข้มงวด

#หมายเหตุ:บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศเป็นผู้มีประวัติเสี่ยง #ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อโควิด19

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *