เกษตรกรชาวสวนยางรีบตรวจสอบ ผ่านเว็ปไซต์ ก่อนระบบจะปิด

หนังสือสั่งการมาแล้ว หากพบว่าระบบให้ติดต่อ กยท.ขอให้ท่านรีบไปติดต่อทันที

ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางตรวจสอบสิทธิประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางของตนผ่านเว็ปไซต์ http://www.rubber.co.th/ หากได้รับแจ้งให้ติดต่อ กยท.ขอให้รีบติดต่อทันทีเพื่อให้การปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน

นายวีระ นุ้ยผอม ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) สาขาสุไหงโก-ลก กล่าวตามนโยบายประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางของรัฐบาล จะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน อำเภอสุไหงปาดี ที่ผ่านหลักเกณ์ที่กำหนด ประกอบด้วย ได้ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลการปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ รวมกว่า 12,300 ราย

สำหรับวิธีการช่วยเหลือ จะมีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง มีการกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้แบ่งออกเป็นผลผลิตยางแห้ง DRC100% จำนวน 20 กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตยางก้อนถ้วย DRC 50% จำนวน 40กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวน 60% และคนกรีดยาง 40% ราคายางที่ประกันรายได้แบ่งตามประเภท ดังนี้ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท ต่อกิโลกรัมน้ำยางสด DRC 100% 57 บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100% 23 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งหากในเดือนใดราคากลางต่ำกว่าราคาประกัน เกษตรกรก็จะได้ส่วนต่างจากราคาประกัน แต่หากเดือนใดราคากลางสูงกว่าราคาประกัน เดือนนั้นเกษตรกรก็จะไม่ได้รับเงินส่วนต่างจากราคาประกัน ทั้งนี้การโอนเงินประกันรายได้จะโอนผ่านบัญชีธนาคารพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)

ทั้งนี้จากหนังสือสั่งการล่าสุด ขอให้เกษตรกรชาวสวนยางเร่งตรวจสอบสิทธิของตนเอง
่ผ่านเว็ปไซต์ http://www.rubber.co.th/gir/index/?fbclid=IwAR2jo2V3kADirHCdJVb1XcZdPlMtf9t1S3T2TuV-rUPB-_GOAvbRFLXUhJo โดยหากระบบแจ้งว่าท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ ก็สามารถรอรับเงินประกันตามหลักเกณฑ์ได้เลย แต่หากเกษตรกรรายใดที่ได้รับแจ้งให้ติดต่อ กยท. ขอให้รีบติดต่อทันที พร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับเงินประกันรายได้ในระยะที่1 และที่ขึ้นทะเบียนภายใน 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ขอให้ไปตรวจสอบสถานะของสมุดบัญชี ธ.ก.ส.ให้มีสถานะเป็นปกติ หากสมุดบัญชีถูกปิดแล้วขอให้เปิดบัญชีใหม่โดยไม่ต้องนำเลขบัญชีมาแจ้งต่อ จนท.กยท.เนื่องจากส่วนกลางจะโอนโดยยึดเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก

ตรวจสอบคลิกที่นี่

 

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *