พิมรี่พาย ทำแหล่งน้ำให้หมู่บ้าน

หลายคนคงรู้จักกันดี สำหรับ “พิมรี่พาย” ที่เธอมักจะช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือสังคมอยู่บ่อยครั้ง
ครั้งนี้เธอได้มองเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรและความเป็นอยู่ของชาวบ้านภาคอีสาน

ชาวบ้านกำลังประสบกับความ ความแห้งแล้ง ไม่สามารถทำการเกษตหรือทำนาได้
ในหนึ่งปีหมู่บ้านแห่งนี้จะแล้งไปแล้วกว่า หกถึงแปดเดือน การทำนาของชาวบ้าน ไม่ได้ผลผลิตอะไรเลย

ชาวบ้านก็ต้องออกจากหมู่บ้านเพื่อไปหางานทำหรือหารับจ้างทั่วไป ทำให้หมู่บ้านเหลือแต่คนแก่ ที่เฝ้าหมู่บ้านอยู่ บางคนบอกว่า
ข้าวยังไม่มีกินและน้ำก็ต้องไปซื้อกินเพราะในหมู่บ้านแห้งแล้งหลังจากนั้นเธอได้ปรึกษากับชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวของว่าจะมีแนวทางพัฒนาหรือช่วยเหลือหมู่บ้านได้ อย่างไร

สิ่งหมู่บ้านนี้ต้องการคือแหล่งน้ำ เพื่อนทำการเกษตรในหน้าแล้ง เมื่อหมดฤดูเกี่ยวข้าวไปแล้ว หมู่บ้านแห่งนี้ไม่สามารถทำการเกษตรอะไรได้เลย และ สถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
เธอจึง ทำการ ขุดหาแหล่งน้ำ หรือตาน้ำ และสามารถกักเก็บให้ชาวบ้านได้ใช้เมื่อถึงหน้าแล้ง และติดโซล่าเซลล์ ให้กับหมู่บ้าน เพื่อประหยัดพลัง ง า น ให้ใช้พลังง า น ทดแทนจากแสงอาทิตย์

สิ่งที่เธอสร้างและมอบให้กับหมู่บ้าน สามารถให้ส่วนร า ช ก า ร เข้ามาต่อยอดได้ในภายหน้า สิ่งที่เธอมอบให้นั้นเสมอมอบ ชี วิ ต ใหม่ให้กับชาวบ้านที่นี่ให้มีน้ำกินน้ำใช้และประกอบอาชีพของตนต่อไป

ขอบตุณที่มา famousnews

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *