ฝังศพภายใต้มาตรการป้องกัน ชาวปัตตานีเสียชีวิต ประเทศมาเลเซีย

พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต ณ ประเทศมาเลเซีย พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศพภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)

วันอาทิตย์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ นายเอกสิทธิ์ สองเมือง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอปะนาเระ มอบหมายให้นายอารีย์ วาเด็ง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปะนาเระ พร้อมด้วยนางสาวสารีห๊ะ สะมาแอ เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบลปะนาเระ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปะนาเระ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าทราย อาสาสมัครสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลปะนาเระ ลงพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

เวลา ๑๗.๓๐ น. นายสมาแฮ เปาะกูมามะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สงเคราะห์และสวัสดิการสังคมมัสยิดอัตตะอาวุน บางปู ได้เดินทางไปรับศพราษฎรหมู่ที่ ๕ ตำบลปะนาเระ ซึ่งเสียชีวิตจากโรคประจำตัวที่ประเทศมาเลเซียกลับมายังประเทศไทย ณ ด่านอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอารีย์ วาเด็ง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปะนาเระ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านท่าทราย ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับการจัดการศพภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) ซึ่งทางครอบครัวได้ยอมรับและพร้อมให้ความร่วมมือ ณ บริเวณบาลาเซาะ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

เวลา ๒๓.๓๐ น. ทีม EOC คป.สอ.ปะนาเระ ร่วมกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ได้ปฏิบัติหน้าที่จัดการทำพิธีฝังศพของผู้เสียชีวิตภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙) อย่างเคร่งครัด ณ กูโบร์บาลาเซาะอาเยาะมะ หมู่ที่ ๕ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *