ปัตตานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 3 ราย

ปัตตานี – จังหวัดปัตตานีพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่เพิ่มอีก 3 ราย รวมทั้งหมด 6 ราย ด้านผู้ว่าฯ ย้ำประชาชนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 20,000 บาท

วันนี้ (14 เม.ย.64) สถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก 3 ราย จากยอดผู้ป่วย 3 ราย รวมเป็น 6 รายแล้ว โดยผู้ป่วย 3 รายล่าสุดได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี 2 ราย และพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์อีก 1 ราย


ทั้งนี้ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตามคำสั่งเดิมของจังหวัดปัตตานีอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและหยุดการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยมีคำสั่งที่พิเศษ 5/2564 ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี “สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน” ประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั้งนี้มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *