เปิดไทม์ไลน์ พบติดเชื้ออีก 2 ราย ยะลา

ยะลา เพิ่มอีก 2 ราย ตอนนี้ 7

รายที่ 6 ผู้หญิง อายุ 42 ปี
มารดาของผู้ป่วยรายที่ 4 และ ผู้ป่วยหญิงยืนยัน กทม.
พบผลยืนยันติดเชื้อ รักษาที่โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา

รายที่ 7 ผู้หญิง อายุ 25 ปี
เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด(เพื่อน)กับผู้ป่วยหญิงยืนยัน กทม.
พบผลยืนยันติดเชื้อ รักษาที่โรงพยาบาลเบตง จ.ยะลา

ซึ่งผู้ป่วยรายที่ 4 , 6 และรายที่ 7 สัมผัสผู้ป่วยยืนยันคนเดียวกัน (ผู้ป่วยยืนยัน จาก กทม.เชื่อมโยงสถานบันเทิงทองหล่อ)

 

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *