คนใช้ถนนเดือดร้อน เด็กแว้นแข็งรถเต็มถนนเดือนรอมฎอน (มีคลิป)

คนใช้ถนนเดือดร้อน เด็กแว้นแข็งรถเต็มถนนที่นราธิวาส

เส้นทางตันหยงมัส-มะรือโบตก ช่วงบ้านยือนือเระ ต.เฉลิม -ปาหงมาเนาะ กูบังบาเดาะ ต.มะรือโบตก ช่วงเย็นเดือนรอมฏอนกลายเป็นสนามแข่งของเด็กแว้น ผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านทราบเรื่องไหมครับว่าลูกบ้านของท่านสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้ถนน

คลิปเหตุกาณ์

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *