ซาอุฯ บันทึกภาพยนตร์ต้านโควิด-19 ที่มัสยิดฮะรอม

ประธานทั่วไปฝ่ายกิจการมัสยิดศักดิ์สิทธิ์ทั้งสอง สั่งการให้ฝ่ายสื่อสารและโทรคมนาคม จัดบันทึกและผลิตภาพยนตร์ ที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการดูแลมัสยิดสำคัญทั้งสองแห่ง
ให้ปลอดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา คาดว่าจะใช้เวลาถ่ายทำนาน 150 ชั่วโมง

สุลต่าน อัล-มัสอูดี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร ฯ กล่าวว่า ภาพยนตร์นี้จะบันทึกความเคลื่อนไหวในมัสยิดฮะรอม ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

และความพยายามของท่านประธาน ฯ ในการดูแลความปลอดภัยของผู้แสวงบุญ และผู้มาเยือน

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร ฯ ยังกล่าวว่า ตามที่ท่านประธานทั่วไปฝ่ายกิจการมัสยิด ฯ ได้สรุปการทำสัญญากับหนึ่งในองค์กรสื่อแห่งชาติ เพื่อให้จัดสร้างภาพยนตร์ดังกล่าว
โดยผู้มีชื่อเสียงในด้านสื่อของฝ่ายกิจการมัสยิด ฯ จะได้รับเชิญให้เข้ามาร่วมมือในโครงการนี้ด้วย ซึ่งภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้จะเน้นย้ำให้เห็นความเป็นผู้นำของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
รวมทั้งการมีประสบการณ์สูงในกลไกการจัดการฝูงชน และการใช้มาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างบูรณาการและปลอดภัย

การถ่ายทำภาพยนตร์ดังกล่าวภายในมัสยิดและลานมัสยิดจะใช้เวลาราว 10 วัน ประมาณวันละ 15 ชั่วโมง โดยใช้ทีมงานมืออาขีพขาวซาอุดิอาระเบีย ที่มีประสบการณ์มากมายในการผลิตภาพยนตร์

เครดิต: สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *