เฮลิคอปเตอร์ตก

!!!

กอร.ถปภ.ทภ.๓ (มทบ.๓๕) ขอรายงานเหตุการณ์ด่วน เมื่อเวลา 1921 เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบที่ 4 หมายเลข 2308 – (ทร.) เป็น ฮ.หมายเลข 4 ในขบวน พอ.สว.เดโชชัย 6 ประกอบด้วยนักบิน จำนวน 2 นาย/ช่างเครื่อง จำนวน 2 นาย และ ผดส.ที่เป็นคณะแพทย์ พอ.สว. จำนวน 6 นาย รวมทั้งหมด 10 นาย โดยในขณะเดินทางกลับจาก จว.ก.พ. มาที่เขื่อนสิริกิติ์ จว.อ.ต. ประสบอุบัติเหตุเครื่องร่อนลงฉุกเฉินลงลำน้ำ

ขณะนี้ผดส.ทั้งหมด 6 คนปลอดภัย, ช่างเครื่อง จำนวน 2 คน ปลอดภัย แต่นักบิน จำนวน 2 นาย ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาและหลังขณะนี้กำลังส่งตัวไปที่ รพ.น้ำปาด อ.น้ำปาด และ รพ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง จว.อ.ต.

รายชื่อผู้โดยสาร
1 อาจารย์แพทย์หญิง ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย
2 นางสาว ทศพร ทิพยศุภราษฎร์
3 นาง อรวรรณ ระทิพย์พันธ์

4 นางสาว ธารทิพย์ ขาวจุ้ย
5 นาวาอากาศเอกหญิง ชื่นจิตร สุริยะ
6 นาวาอากาศตรีหญิง ดวงพร เจริญชนม์

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *