เตือนภัยลุ่มน้ำสายบุรี ฉบับที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563

สำนักงานชลประทานที่ 17 ขอแจ้งเตือนภัยลุ่มน้ำสายบุรี บริเวณอำเภอรามัน ฉบับที่ 1 วันที่ 18 ธันวาคม 2563

โครงการชลประทานยะลาขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำสายบุรี บ้านละแอ ตำบลบาลอ ชุมชนตลาดล่าง ตำบลกายูบอเกาะ บ้านสะโต บ้านกือเม็ง บ้านแยะ ตำบลอาซ่อง บ้านพรุ ตำบลท่าธง บ้านเกะรอ ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่ง
ทั้งนี้ ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *