ลานจอดรถปัตตานี ปรับราคาแล้ว

จากกรณีอัตราค่าบริการอาคารจอดรถปัตตานี ดังนี้

1.ข้าราชการจอด 1 ชั่วโมงแรกจอดฟรี ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 10 บาท ขึ้นชั่วโมงที่ 6 เป็นต้นไปจนถึงค้างคืนหรือ 24 ชั่วโมง คิดค่าจอด 50 บาท จอดรายเดือนคิดเดือนละ 500 บาท
2.ประชาชนทั่วไป 3 ชั่วโมงแรกคิด ราคา 50 บาท ชั่วโมงถัดไปคิดชั่วโมงละ 10 บาท 8 ชั่วโมงขึ้นไป คิดราคา 100 บาท จอดรายเดือนๆละ 700 บาท
3. รถจักรยานยนต์จอดไม่เกินเวลา 14.00 น คิดคันละ 20 บาท หลังจากเวลา 14.00 น คิดราคา 40 บาท จอดค้างคืน คิดราคา 60 บาท
4.เริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป


ล่าสุด ปรับปรุง อัตราค่าบริการลานจอดรถ ปัตตานี ใหม่

แต่ตั้งวันที่ 8 มกราคม2564 เป็นต้นไป

สถานที่จอดรถกลาง ปัตตานี
ณ อาคารจอดรถหลังใหม่ อำเภอเมืองปัตตานี
(ติดกับชมรมเทนนิส จังหวัดปัตตานี)

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *