วิธีส่งเงินข้ามประเทศช่วงโควิด 19 ที่สุไหงโกลก

เงินใส่ขวดผูกเชือกดึงข้ามแม่น้ำโก-ลก วิถีคนชายแดนไทย-มาเลย์ ช่วงโควิด 19 แพร่ระบาด
ชาว อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส บางส่วนที่มีญาติ พี่น้อง บุตร หลาน อาศัยและเรียนหนังสืออยู่ในประเทศมาเลเซีย นับตั้งแต่โรคไวรัสโคโรน่า หรือโควิด19 ระบาด ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้ตามปกติ ส่งผลกระทบไปยังผู้คนทั้งสองประเทศ

โดยเฉพาะปัญหาการฝืดเคืองทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ต้องมีการส่งเงินข้ามเขตแดนไปช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยใช้วิธีนำขวดโหลใส่เงินแล้วปิดฝาให้แน่น ผูกไว้กับเชือกเส้นยาวที่โยงติดอยู่กับหมุดของแต่ละฝั่ง แล้วช่วยกันดึงข้ามแม่น้ำสุไหงโกลก

โดยมีอีกฝ่ายคอยรับอยู่ ซึ่งนอกจากเป็นเงินแล้ว ยังมียารักษาโรคด้วยที่ส่งให้แก่กันด้วยวิธีการดังกล่าว ของชาวบ้านสองประเทศที่นำมาใช้เพื่อแก้ใขปัญหาเฉพาะหน้าในยามนี้ ขณะที่ทหารชุดป้องกันชายแดน กองทัพภาคที่ 4 จัดกำลังเฝ้าระวังและลาด

อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

ตระเวนตามแนวตลิ่งแม่น้ำสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นเขตแดนไทย-มาเลเซีย เพื่อป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติ ที่จะเป็นพาหะนำโรคระบาดไวรัสโควิด 19 เข้ามาในประเทศด้วยด้วย

ผูกเชือกดึงข้ามแม่น้ำโก-ลก

วิถีคนชายแดนไทย-มาเลย์ ช่วงโควิด 19 แพร่ระบาด

ทีมา NationPhoto

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *