เปิดทรัพย์สิน “กูเซ็ง” ว่าที่ นายก อบจ.นราฯ 4 สมัย

ป.ป.ช.เปิดบัญชี “กูเซ็ง ยาวอหะซัน” ว่าที่นายก.อบจ.นราธิวาส หลังพ้นจากตำแหน่งสมัยที่แล้ว มีทรัพย์สินรวมกว่า 32 ล้าน ขณะที่ กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้ง แถมสั่งลงคะแนนใหม่บางหน่วย

แม้ผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จะได้รับทราบผลการเลือกตั้งไปอย่างไม่เป็นทางการแล้วว่า นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน อดีตนายก อบจ.นราธิวาส เข้าวินคว้าตำแหน่งนายก อบจ.นราธิวาส มาได้อีกสมัย

แต่ก็ยังคงติดปัญหาที่ทาง กกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง เนื่องจาก จ.นราธิวาส เป็น 1 ใน 18 จังหวัด ที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีคำสั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในบางหน่วย โดย จ.นราธิวาส เป็นจังหวัดที่ให้มีการออกเสียงลงคะแนนเฉพาะสมาชิก อบจ.อย่างเดียว ในวันที่ 7 ก.พ.64

สำหรับนายกูเซ็ง ยาวอหะซัน ว่าที่ นายก อบจ.นราธิวาส สมัยที่ 4 ถือเป็นผู้ที่คร่ำหวอดในวงการการเมืองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นของนราธิวาส ที่หากเอ่ยชื่อมาแล้วไม่มีใครใน จ.นราธิวาส ไม่รู้จัก ทั้งยังมีลูกชายเป็น ส.ส. ถึง 2 คน คือ นายวัชระ ยาวอหะซัน ลูกชายคนพี่สังกัดพรรคพลังประชารัฐ ส่วนนายกูเฮง ยาวอหะซัน ลูกชายคนน้องสังกัดพรรคประชาชาติ

หลังจากที่ได้นำเสนอข้อมูลบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายก อบจ.ปัตตานี และ นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา ไปแล้วนั้น ล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของนายกูเซ็ง ที่ได้ยื่นเอาไว้หลังจากพ้นตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 ต.ค.63

โดยนายกูเซ็ง แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 29,163,508.11 บาท แยกเป็นเงินสด 1,040,438 บาท เงินฝาก 1,660,070.11 บาท ที่ดิน 23,545,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,500,000 บาท ยานพาหนะ 600,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 818,000 บาท ส่วนหนี้สินมีรายการ เป็นเงินเบิกเกินบัญชี 2,500,000 บาท

ส่วนรายได้ระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง รวม 12,944,817.08 บาท แยกเป็นรายได้ประจำ ค่าตอบแทนนายก อบจ. 7,496,491.43 บาท รายได้จากค่าเช่าที่ดิน 2,100,325.65 บาท รายได้จากผลผลิตยางพารา 848,000 บาท รายได้จากเงินกู้ยืม 2,500,000 บาท

ส่วนรายจ่ายรวม 8,539,005.28 บาท แยกเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 4,800,000 บาท ค่าเลี้ยงดูบุตร 960,000 บาท (มีบุตรนอกสมรสที่รับรองแล้ว อายุ 13 ปี 1 คน) ค่าซ่อมแซมบ้าน 2,101,005.28 บาท ซื้อทรัพย์สินอื่น 678,000 บาท

ขณะที่นางแมะเน๊าะ ยาวอหะซัน คู่สมรสมีทรัพย์สินรวม 5,878,308.97 บาท แยกเป็นเงินสด1,598,115.00 บาท เงินฝาก 107,188.69 บาท ที่ดิน 550,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,701,005.28 บาท ยานพาหนะ 402,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 520,000 บาท ส่วนหนี้สินไม่มี รวมถึงไม่มีรายได้และรายจ่ายระหว่างที่นายกูเซ็ง ดำรงตำแหน่ง

รวมทรัพย์สินนายกูเซ็ง และนางแมะเน๊าะ คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 35,041,817.08 บาท มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,500,000 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 32,541,817.08 บาท

โดยรายละเอียดทรัพย์สินแต่ละประเภท (ยกเว้นเงินสด) ของนายกูเซ็ง มีรายการบัญชีเงินฝากทั้งหมด 5 บัญชี ถือครองเงินลงทุนหลักทรัพย์/พันธบัตร 4 รายการ มีการถือครองที่ดิน 18 แห่ง เป็น นส.3ก. 13 แห่ง และเอกสารสิทธิ์อื่นๆ 5 แห่ง โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในถือครอง 1 แห่ง รถยนต์ 2 คัน และทรัพย์สินอื่นในถือครองอีก 13 ราย เป็นอาวุธปืน 8 รายการ แหวน 3 รายการ และนาฬิกา 2 รายการ

ส่วนนางแมะเน๊าะ คู่สมรส มีรายการบัญชีเงินฝาก 3 บัญชี มีที่ดินในการถือครอง 2 แห่งเป็น นส.3ก. มีรถยนต์ 1 คัน และทรัพย์สินอื่น 8 ราย เครื่องประดับและกระเป๋า นอกจากนี้ยังได้มีการแจ้งมีรายการทรัพย์สินของคู่สมรสคนที่ 2 ของนายกูเซ็ง มีบัญชีเงินฝาก 1 บัญชี โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างสร้าง 1 แห่ง และรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน

ซึ่งทรัพย์สินมีมูลค่าสูงที่ไม่ใช่เงินสดที่นายกูเซ็ง และคู่สมรส ถือครองส่วนใหญ่ จะเป็นทรัพย์สินที่ได้มาและครอบมาอยู่ก่อนดำรงตำแหน่งนายก อบจ.นราธิวาส

ที่มาข้อมูล สำนักข่าวอิศรา

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *