แจ้งข่าว รถไฟสายใต้ ปรับเปลี่ยนเวลา บริการเดินรถทุกขบวน

แจ้งข่าว!!รถไฟสายใต้ ปรับเปลี่ยนเวลา บริการเดินรถทุกขบวน

วันนี้(16 พ.ย 63) เป็นวันแรกที่ การรถไฟ ได้ปรับเปลี่ยนเวลา การให้บริการในขบวนรถสายใต้ทุกขบวน เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการรถไฟทางคู่ช่วงระหว่างสถานีนครปฐม – ชุมพร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเดินรถในปัจจุบัน

โดยบรรยากาศที่สถานีรถไฟยะลา ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชน เดินทางมาใช้บริการโดยสารรถไฟกันตามปกติ ซึ่งรถไฟ บวนรถท้องถิ่น 2 ขบวนแรก คือ รถขบวน ที่ 453 ยะลา-สุไหงโกลก และ ขบวนที่ 456 ยะลา-นครศรีธรรมราช เวลาการเดินรถยังเป็นปกติ คือ ออกในเวลา 06.30 น. และ 06.35 น. ขณะที่ ประชาชนบางราย ก็ยังไม่ทราบว่า รถไฟมีการปรับเปลี่ยนเวลา โดยจะใช้ความเคยชิน ที่มาใช้บริการเฉพาะรถท้องถิ่นทุกวันในช่วงเช้า เพื่อจะไปทำงาน ไปเรียน และช่วงขากลับ ซึ่งเป็นช่วงเย็นเท่านั้น ซึ่งได้มีการสอบถามเวลาเดินรถในช่วงขากลับ กับทางรถไฟแล้ว

ทั้งนี้ สถานีรถไฟยะลา ได้นำป้ายประชาสัมพันธ์ การปรับเวลาการเดินรถใหม่ ขบวนรถท้องถิ่น ขบวนรถเร็ว ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณ ทั้งเที่ยวขึ้น และเที่ยวล่อง มาติดตั้งไว้บริเวณภายในสถานีฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่จะตรวจสอบเวลาการเดินทาง ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ส่วนประชาชน ที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือไปเที่ยวพักผ่อน ในช่วงวันหยุดยาว 19 – 22 พ.ย 63 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ CALL CENTER 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.railway.co.th

cr ห้องข่าวสาวใต้

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *