คณะกรรมการประกาศ หลังใช้”ฮูกมปากัต”

ภายหลังจากการประกาศใช้ “ฮูกมปากัต” ของคณะกรรมการมัสยิดฯ ร่วมกับ สภ.ยะหา, ส่วนราชการ และ พี่น้องประชาชนในพื้นที่

จากการตรวจสอบและสังเกตุการณ์ ในห้วงเดือนที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลยะหา เริ่มเบาบางลงอย่างเห็นได้ชัด

ทำให้เห็นถึงความสามัคคีของคนพื้นที่และต้องขอขอบคุณที่มอบความไว้วางใจให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนในครั้งนี้

ทั้งหมดนึ้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมในพื้นที่ ทำให้สังคมน่าอยู่ขี้นอีกระดับ

โพสดังกล่าว

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *