สื่อฝรั่งเศสอยากรู้เรื่อง ”ฮูกมปากัต” แตกต่างหรือเหมือน “กฎหมายซีรีอะห์”

ราบงานพิเศษ “ฮูกมปากัต” แนวทางสันติวิธีแก้ปัญหาเยาวชนมุสลิม 

เมื่อสื่อฝรั่งเศสอยากรู้เรื่อง”ฮูกมปากัต” แตกต่างหรือเหมือน “กฎหมายซีรีอะห์” อิหม่ามมัสยิดกลางยะหาอาสาเปิดอดคุย

ตูแวดานียา มือรีงิง รายงาน
“คนยุโรปเข้าใจว่าภาคใต้ของประเทศไทยกำลังจะใช้กฎหมายซารีอะห์ ต่อไปจะมีการตัดคอ ตัดแขน ขวางก้อนหินเหมือนที่ซาอุดีอาราเบีย เหมือนที่อัฟกานิสถาน ทางหัวหน้าสำนักข่าวช่อง 24 ของฝรั่งเศสส่งผมลงมาทำสารคดีเรื่องนี้ฟังเสียงคนในพื้นที่ว่าพวกเขาคิดอย่างไรในเรื่องนี้ ฟังอีหม่าม ตำรวจ เยาวชนไทยพุทธและมุสลิม ฟังนักสิทธิมนุษยชน ฟังทุกฝ่ายเพราะไม่เพียงคนในยุโรปเท่านั้นคนไทยพุทธทั่วไปในกรุงเทพก็กลัวเรื่องนี้และไม่เข้าใจเรื่องนี้ ” Mr.Didier Valery Gruel ผู้สื่อข่าวช่อง 24 ฝรั่งเศส อธิบายให้กับคณะกรรมการฮูมปากัตถึงเหตุผลที่เขาลงมาทำสกู๊ปเรื่องนี้

สามวันที่ดีเดดีเยร์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ดีดี” เขาเป็นนักข่าวที่มากด้วยประสบการณ์ในสนามข่าวมากกว่า 30 ปี และอาศัยในประเทศไทย 39 ปี เขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้เดินทางไปบันทึกภาพในประเทศทีมีสงครามไม่ว่าจะเป็นพม่า กัมพูชา และโดยเฉพาะในประเทศมุสลิมไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถาน ปากิสถาน และอื่นๆ และเขาเป็นช่างภาพที่มีความเชียวชาญด้านการสารคดีเรื่องพลอยไปทั่วโลกที่มีพลอย

ดังนั้นการลงมาของเขาครั้งนี้นอกจากทำข่าว 5นาทีเกี่ยวกับ “ฮูกมปากัต” ทำให้เขาได้เขใจและรับฟังเสียงจากหลากหลายมุมมองของคนในพื้นที่ นอกจากนั้นทางบรรณาธิการโทรทัศน์ช่อง 24 ให้เขาลงพื้นที่สุคีรินเพื่อถ่ายทำสารคดีข่าวเรื่อง “ร่อนทอง” และอุโมงค์ที่ฝรั่งเศสเคยมาทำเหมืองในอดีตอีกด้วย

เรื่อง “ฮูกมปากัต” อีหม่ามสุธิมาตร มาหามัด อีหม่ามมัสยิดกลางยะหา ได้อธิบายและทำความเข้าในหลายๆ เรื่องเพื่อคลี่ความข้องใจของผู้สื่อข่าวโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายซารีอะห์ (Syariah Law) ว่า “ฮูกมปากัต” คือบันใดสู่การประกาศใช้ “กฎหมายซารีอะห์” ในพื้นที่ภาคใต้ในอนาคตหรือไม

“เรื่องฮูกมซารีอะห์เราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย เป็นพื้นที่เล็กๆ แล้วก็มีประชากรมุสลิมจำนวนไม่มากเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นการดำเนินการที่จะใช้ฮูกมซารีอะห์มาใช้เป็นที่ยากมาก เพราะว่าต้องผ่านความเห็นชอบหลายๆ ฝ่ายไม่ใช่เฉพาะด้านศาสนาเท่านั้น ด้านวิชาการต่างๆ ด้านกฎหมาย กฎหมายสหประชาชาติ เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทย เพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินการอะไรที่สมควรเท่านั้น” อีหม่ามสุธิมาตรอธิบาย และตอบข้อสงสัยของผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมว่า

“การที่จะนำซารีอะห์มาใช้เป็นสิ่งที่ละเอียดมาก จะนำมาใช้โดยง่ายๆ ไม่ได้เพราะถ้าใช้ขึ้นมาแล้วจะยกเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นว่าตอนนี้เราที่นี่ยังไม่สมควรที่จะใช้กฎซารีอะห์ในการปกครอง ดังนั้นผมเห็นว่าเราควรที่จะเริ่มจากง่ายไปหายากอย่างฮูกมปากัตของเรานี่เป็นสิ่งง่ายเราสามารถปฏิบัติได้ ทันทีและก็สามารถสร้างสันติสุขในท้องทีในท้องถิ่นของเราได้ใช้ฮูกมปากัตไปก่อนและทำการศึกษาไปเรื่อยๆ

จนกว่าพี่น้องเราหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้กฏซารีอะห์เป็นอย่าไรใช้อย่างไร เพราะว่าบางคน พอได้ยินคำว่าซารีอะห์ ไม่ได้อันนี้ผิดหลักมนุษยธรรม ” อีหม่ามมัสยิดกลางยะหา

อย่างไรก็ตามอีหม่ามยะหาอยากเห็นการนำ “ฮูกมปากัต”ไปใช้ในทุกพื้นที่มีมุสลิมประกาศใช้ “ฮูกมปากัต” เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนมุสลิม
“ด้วยความบริสุทธิ์ใจ กระผมอยากจะเห็นมากๆ เลย อยากจะเห็นพี่น้องเรา ทั้งสามหวัดภาคใต้ ใช้ “ฮูกมปากัต” เพื่อจะนำพวกเราไปสู่ความสันติสุขโดยใช้ “ฮูกมปากัต” เป็นหลักนะครับ ให้ใช้ได้ในเขตทุกพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา เพราะว่า “ฮูกมปากัต” นี้เราไม่ได้ลิดรอนสิทธิมนุษยชนหรือว่าไปบังคับข่มเหงต่างศาสนิกเราก็ไม่ได้บังคับ เราใช้ในกลุ่มมุสลิมเท่านั้น

หากเกิดว่ามีต่างศาสนิกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็จะเชิญตัวมาปรึกษาหารือ มาแนะนำเพื่อให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่ของเราโดยรวมเป็นความตั้งใจจริงเราอยากให้เกิด ตอนนี้อยากให้เกิดทั้งอำเภอยะหา ต่อจากนั้นอาจจะให้เกิดทั่วทั้ง 4 จังหวัดภาคใต้ของเราด้วยครับ”อิหม่ามกล่าว

อิหม่ามยังอธิบายอีกว่าเรื่องการมีอบายมุขต่าง ๆ ถ้าเป็นพี่น้องศาสนิกอื่น เราจะไม่ห้าม เราจะไม่ไปลิดรอนสิทธิต่างๆ ของเขา แต่ว่าเราพยายามปกป้องลูกหลานของเราที่เป็นมุสลิมเท่านั้น นอกนั้นเราจะไม่เกี่ยวข้อง ท่านจะไปทำอะไร จะไปเปิดบาร์ เปิดร้านเบียร์ เปิดบ่อนการพนัน อะไรเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกฎหมาย ถ้ากฎหมายบอกว่าเปิดได้ก็เปิด เราไม่ได้ห้าม ไม่ได้ไปกีดกั้นพวกนี้

“เราจะดูแลเฉพาะลูกหลานมุสลิมของเราเท่านั้น ฮูกมปากัตดูแลมุสลิมเท่านั้น เป็นเครื่องมือสำหรับป้องกันลูกหลานของเราไม่ไห้ไปทำมักซียะไปทำอบายมุขเท่านั้น ไม่ได้ไปใช้กับคนต่างศาสนิก เพราะเราต้องการรักษาลูกหลานของเราให้อยู่ในแนวทางของอิสลามและวิถีอิสลามโดยถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์”

ที่มาข้อมูล สำนักข่าวอามาน – Aman News Agency

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *