กยท. มอบประกันอุบัติเหตุชาวสวนยาง รับเงินภายใน 45 วันทำการ

กยท. เดินหน้า มอบประกันอุบัติเหตุชาวสวนยางต่อ รับเงินสินไหมภายใน 45 วันทำการ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท. ดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ กยท. จำนวนกว่า 1.4 ล้านราย เพื่อเป็นสวัสดิการให้เกษตรกรชาวสวนยางตามมาตรา 49 (5) ของพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 โดยให้การคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถาวรอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย และอุบัติเหตุจากการขับขี่/โดยสารรถยนต์ สูงสุดรายละ 500,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้ขยายการคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ สูงสุดรายละ 250,000 บาท โดยจะได้รับสินไหมอุบัติเหตุภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง

นอกจากนี้ กรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าปลงศพ รายละ 30,000 บาท ซึ่งประกันจ่ายค่าปลงศพให้ภายใน 15 วันทำการ และ กยท. จะมอบเงินเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาท กรณีเกษตรกรชาวสวนยางเสียชีวิตอีกรายละ 3,000 บาท โดยเป็นเงินจากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (5) เพื่อเป็นสวัสดิการของเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติมด้วย

“เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. สามารถตรวจสอบสิทธิ์ประกันเกษตรกรได้ทางเว็บไซต์การยางแห่งประเทศไทย www.raot.co.th หากเกษตรกรชาวสวนยางประสบเหตุสามารถแจ้ง กยท. ในพื้นที่ เพื่อรวบรวมเอกสารและส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยลดขั้นตอนให้ผู้รับผลประโยชน์ได้สินไหมทดแทนรวดเร็วยิ่งขึ้น” ผู้ว่าการ กยท. กล่าว
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท

ที่มาข้อมูล การยางแห่งประเทศไทยRAOT

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *