ธนาธร ออกแบบระบบการขนส่งสาธารณะ นราธิวาส

ธนาธร ออกแบบระบบการขนส่งสาธารณะ จ.นราธิวาส

เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ
นราธิวาสมีระบบขนส่งครบทุกรูปแบบ แต่ขาดการเชื่อมต่อเป็นโครงข่าย หากทุกอำเภอมีระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมเข้าหากัน นอกจากสะดวกในการเดินทางทั้งชาวนราธิวาสและผู้มาเยือน ยังเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น กระจายไปทั่วจังหวัด

-ส่งเสริมการเดินรถบัสเชื่อมต่อตัวอำเภอต่างๆ เข้ากับสถานีรถไฟ-ขนส่งข้ามจังหวัด-สนามบิน จำนวน 5 เส้นทาง

-เดินรถทุกชั่วโมงในทุกเส้นทาง และมีรอบรถเสริมในชั่วโมงเร่งด่วนในเส้นทางเชื่อมสนามบิน และบาเจาะ-สุไหงโก-ลก

-มีการกำกับมาตรฐาน ให้เป็นรถบริการที่ปลอดภัย สะดวกกับคนทุกกลุ่ม ราคาเป็นธรรม

 

ที่มา เพจ Thanathorn Juangroongruangkit – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *