เช็คที่นี่ บ้านใครได้ส่วนลดค่าน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลดค่าน้ำประปา 10% เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ เฉพาะที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม 2564

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสังเกตประเภทผู้ใช้น้ำที่ได้รับส่วนลดได้จากใบแจ้งค่าน้ำประปา โดยรหัสที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการฯ ประกอบด้วย
T11 ที่พักอาศัยของเอกชน
T12 ที่พักอาศัยของรัฐ
T13 ที่พักอาศัยและมีการประกอบการค้า
T16 ที่พักอาศัยของเอกชนแบบรายกลุ่ม
T29 ธุรกิจขนาดเล็ก
โดยจะปรากฎข้อความ “ส่วนลดค่าน้ำ 10% ตามนโยบายรัฐบาล” ในใบแจ้งค่าน้ำทั้งสองเดือน ประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิแต่อย่างใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

#COVID19
#การประปาส่วนภูมิภาค

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *