ผู้การฯยะลา สั่งเด้ง 2 ตำรวจ สภ.เมืองยะลา

ผู้การยะลา สั่งย้ายรักษาการ ผกก.สภ.เมืองยะลา พร้อมลูกน้อง เซ่นการลักลอบเล่นการพนัน ที่ยะลา

พล.ต.ต.ทินกร มังมาตย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า ในส่วนของความคืบหน้าการลักลอบเล่นการพนัน ในพื้นที่จังหวัดยะลา จนพบผู้ที่ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวน 4 ราย ซึ่งการดำเนินการตอนนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งออกคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 799/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยให้ พ.ต.อ.วิชชภัณฑ์ จันทราภรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (รักษาราชการ ผกก.สภ.เมืองยะลา) กลับมาปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และให้ พ.ต.อ.สกนธ์ อนนท์รัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา รักษาราชการ ผกก.สภ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา อีกหน้าที่หนึ่ง โดยไม่ขาดจากตำแหน่ง นอกจากนี้ได้ออกคำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ที่ 800/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ โดยให้ พ.ต.ท.รุจนภาคย์ หนูจันทร์แก้ว ตำแหน่ง สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา จังหวัดยะลา ไปปฏิบัติราชการ ประจำศุนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา (ศปก.ภ.จว.ยะลา)
โดยขาดจากการบังคับบัญชาทางสังกัดเดิม และให้ พ.ต.ต.จิรวัฒน์ ชุมคง ตำแหน่ง สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกรงปินัง จังหวัดยะลา ไปปฏิบัติหน้าที่แทน สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา โดยขาดจากการบังคับบัญชาทางสังกัดเดิม มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป


ขอเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าจากการตรวจสอบของรัฐ มีข้อมูลว่ามีการลักลอบในการเล่นการพนันจริงในพื้นที่ จะเป็นในลักษณะการลักลอบเล่นการพนัน แบบวิ่ง ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ก็จะได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุทธิเวช บุญรัตกริน รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กับคณะทำการตรวจสอบอย่างชัดเจนว่าเป็นความบกพร่องหรือปล่อยปะละเลยอย่างไร ซึ่งทั้งหมด ทางผู้บัญชาการแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา แม่ทัพภาคที่ 4ได้กำชับว่าเรื่องเหล่านี้ต้องมีไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะมันเป็นสิ่งที่สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ได้มีการกำชับการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามเราก็พยายามค้นหาจึงอยากวิงวอนผ่านผู้ที่ลักลอบไปเล่นการพนัน เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด ให้เข้ามาตรวจหาเชื้อกับทางทางสาธารณสุข

คลิปแถลง

ลักษณะการลักลอบเล่นการพนัน นักเล่นพยายามไปหาบ้านเช่า ไปหาสถานที่ใช้อาคารต่างๆหลบเลี่ยงและมีสถานที่ปิด บางครั้งทางเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติการได้ในทันทีทันใด ที่ผ่านมาได้รับเบาะแสจากพี่น้องประชาชนว่ามีการรวมตัวกัน จึงได้สั่งการให้ท่านผู้กำกับและทางกองกำกับสืบเข้าไปดูและมีทั้งพบและไม่พบ หากพบก็จะจับกุมดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ไม่มีการปล่อยปะละเลยอย่างแน่นอน ขอให้การยืนยันว่าในจังหวัดยะลาเองไม่มีบ่อนถาวรเด็ดขาดในพื้นที่ หากการตรวจสอบพบว่าเป็นความบกพร่องในเรื่องของการปล่อยประละเลย ก็จะพิจารณาดำเนินการไปตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาด

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *